גבעת הראל
גבעת הראל ישוב קהילתי חקלאי
גבעת הראל
ב"ה
גבעת הראל חץ למעלה

הראל בן-נון


הראל אסף סביבו חבורת נערים, שחפשו גם הם עשיה ציונית- רוחנית בארץ ישראל

. בהעדר תמיכה הקימו הנערים ב'עשר אצבעות' את החווה,
כשהם עובדים לפרנסתם, בונים, מפתחים ושומרים בתנאים פיזיים קשים ואיום בטחוני. מנקודת התחלה של לא כלום הוקמו; בית עץ, דיר עזים, אורווה,
גדולי שדה ומטעים.
אנשי התישבות ובטחון בעלי נסיון השתאו על החריצות, הכשרון והאחריות, ומה שבלט עוד מעל הכל, על מסירות הנפש במצב הקשה כל כך בלי עזרה.
כך התגבשה החבורה ובראשם הראל.
בחודשים האחרונים לחייו נרתם, לסייע להקמת בתי עץ בגבעות נוספות בשומרון, שגם להן לא היתה תמיכה. במשך שבועות כמעט ולא ישן מרוב עבודה.

ביום שלישי י"ג באב התשנ"ח שמר יחד עם רעהו מן הישיבה שניאור שלמה ליבמן הי"ד

, שהיה בא ללמוד אתו תורה מדי ערב. הם יצאו לסיור סביב
הישוב במסגרת העבודה, בה פרנסו את החוה, ונרצחו מן המארב ע"י חולית מחבלים.
הראל ושלמה נטמנו באדמת יצהר. על קברי שניהם הוצבו שתי אבני סלע מהרי שומרון, המרמזות על המקור ממנו חוצבו שתי הנפשות הללו.
יום השלושים היה יום הולדתו העשרים של הראל עוז הי"ד, שעלה לשמים טהור ועז. דמות מופת בישוב הגבעות בשומרון. לאחר מותו הורחבה סביב
החוה ביצהר 'גבעת להבה', והתישבו בה משפחות. גם על יד 'שילה'

הוקם ישוב לזכרו, ע"י אחיו וחבריו, ושמו, 'גבעת הראל'

.גבעת הראל חץ למטה